Shopitoo ønsker at give mindre fledgling iværksættere mulighed for at prøve at starte og køre en lille e-handel, men også give adgang til en platform og funktionalitet der normalt anvendes af mere modne selskaber.

Ved at tilbyde en skrabet udgave af en arbejdsgruppe og gennemprøvet mere platform og lade kunden konfigurere på egen hånd, kan vi holde priserne nede, mens der tilbyder en høj grad af funktionalitet og komplet standard integrationer til tilknyttede støtteordninger. Shopitoo tilbyder support via sagsstyringssystem og e-mail, men tilbyder ingen telefon support. Derudover er der webinars, ofte stillede spørgsmål, og web-baserede manualer.

Da systemet er baseret på en fundamentalt mere forbedret recovery platform, er kunderne vokser i volumen, service-behov, funktionalitet og tilpasninger nemme at vokse yderligere, da de behov stige og få del af platformens fulde potentiale og fleksibilitet uden for den sags skyld ændre system.