Sharespine AB

Sharespine är en integrationsprodukt vars uppgift är att hjälpa e-handlare att spara tid och därmed öka affärsnyttan. 

Genom att förenkla eller i vissa fall helt eliminera arbetsmoment i den dagliga hanteringen av din webbutik, som överförning av order, kunddata, lager och onlinebetalningar, så ökar du dels kvalitet på den data som skall överföras, men inte minst så kan du med vår produkt också spara tid. Vi beräknar att du kan spara upp till 90% av dina lönekostnader genom att använda Sharespine, istället för att utföra detta arbete manuellet.

Experter på systemintegration och systemutveckling

Sharespine har sedan starten 2003 etablerat sig som en stark verksamhetskonsult på marknaden för systemintegrationer mot Visma Administration och Mamut Enterprise. Vi har idag över femhundra kunder som kör våra olika integrationsprodukter och som anlitar våra konsulttjänster.

Vi arbetar främst med affärssystem, integration och e-handel. Vi åtar oss både större projekt, från specifikation till implementation och driftsättning, till mindre konsultuppdrag.

Vad det handlar om

Vi hjälper små och medelstora företag att effektivisera sina dagliga arbetsflöden med hjälp av smarta IT-lösningar. Vi strävar efter att hjälpa våra kunder att spara tid och frigöra kapacitet, för framtida idéer och innovationer. Det gör vi genom att automatisera tidskrävande, manuella arbetsflöden och föra samman verksamhetens olika system, så att du kan fokusera på din kärnverksamhet

Sharespine's vision

Vår vision är att kunna leverera kontroll och användarglädje, för att kunna skapa ökad förståelse och kunskap om affärsprocessen. För dig och för din framtid

Mer avancerade arbetsflöden

För kunder med mer avancerade arbetsflöden, dvs synkning av artiklar, lager, kunder, m.m. i båda riktningarna eller mellan flera olika webbutiker så erbjuder vi sedan tidigare integrationsprodukten “Sharespine”. Företaget Sharespine är specialister på integrationer mellan olika e-handels, betal- och affärssystem. Sharespine kan också hantera “Multibutiker” fysiskt olika webbutiker som kan kopplas ihop med samma affärssystem.

Stöd för produkten “Sharespine” kan läggas till i alla paket och produkten “Sharespine” beställs direkt från Sharespines hemsida (www.sharespine.com). Sharespine erbjuder utöver en avancerad Cloud-lösning till ekonomisystemen Hogia SmartSpecter,  Fortnox , Visma eekonomi, och E-conomic, även en Client-lösning som går att ansluta mot Visma Administration och Mamut One Enterprise.

Läs mer om Sharespine här