Att specificera ett uppdrag eller en felanmälan

När vi får in ett önskemål om en förändring eller en felanmälan av en funktion i en webbutik så krävs det detaljerad informationen för att hjälpa oss korta ner ledtider på att utföra respektive uppdrag.

Nedanstående punkter bör du som kund tänka på att få med i din beskrivning av ditt serviceuppdrag, eller din felanmälan för att få bästa hjälp. Vi har även tagit fram tips på verktyg som kan göra det enklare. Om du vill ha hjälp med att skapa en beskrivning så tag kontakt med servicegruppen så gör vi detta tillsammans.

Exempel på bild:

Sample image:

 

1) Jag vill inte ha så mycket luft här

  

1. Specificering av ett nytt ärende:

a) Ange den butik ärendet ska utföras på.
b) Om möjligt, ange referens på en annan sida som har liknande funktion/design.
c) Författa en tydlig förklaring på det du vill ha utfört, helst genom en förklarande bild.
exempel på bild:

2. Specificering av felanmälan (bugg)

a) Ditt kundnummer.
b) Namnet på din webbutik och adressen (din url) till din webbutik.
c) En beskrivning av problemet så vi kan återskapa det i din webbutik.
d) En url till den sida som du vill ändra på eller där felet uppstår.
e) Skärmbilder* från den Browser (webbläsare) du använder, gärna illustrerat i ett verktyg* för att ytterligare tydliggöra var på sidan felet finns.
f) Har du, eller Nordisk e-handel å dina vägnar, modifierat (ändrat i några filer via WebDav) webbutiken på ett sätt du misstänker kan vara upphov till problemet? 
- Om ni själva har ändrat, vilka filer isf
g) Vad, om något, har du själv gjort för att avhjälpa problemet?
h) Datum då du misstänker funktionen upphörde fungera tillfredsställande. 
i) Hur menar du webbutiken borde uppföra sig istället för hur den gör nu?

2.1) Problem som har med order att göra.

a) ange minst ett ordernummer där problemet inträffat.
b) Ange om du eller kunden varit inloggade i systemet.

2.2) Har problemet med kunder att göra,

a) ange minst ett kundnummer där problemet inträffat.
b) Försök ta reda på vilken webbrowser kunden använder

__

 

Tips om bra verktyg för specificering

Verktyg som vi själva använder för att göra enklare specifikationer internt och mellan oss i nordisk e-handel och mellan oss och kunden.

- Awesome Screenshot: Capture & Annotat
Plugin som du kan installera i din webläsare för att ta (skärmdumpar) screenshoots på en webbsida och där det går att markera ett område, eller lägga upp en pil och text.
Eftersom det är olika versioner till olika typer webläsare (crome, firefox, internet explorer, safari ets. ) så kan ni bara söka på Awesome Screenshot: Capture & Annotate så laddar ni bara ner den plugin som passar er webläsare

- PIXLR, http://pixlr.com/editor/
Enkelt och gratis nätbaserat bildbehandlingsprogram, där ni kan importera en skärmdump (Ctrl+PrtSc) och göra enklare om disponeringar av era olika element.

- Balsamiq, http://www.balsamiq.com/
Verktyg för att göra skisser av gränssnitts

Paint och Preview

Paint i Windows och preview för MAC är inbyggt i respektive OS och duger för buggrapporter eller enklare förslag. En pil, ringa in, två rader text osv är oftast det enda som behövs.

Pencil
Plugin till Firefox, 
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/pencil/